Programe CDA

Didactică și psihopedagogie universitară

 • ID-ul programului: POCU/121030
 • Obiectivul general: dezvoltarea competențelor pedagogice necesare personalului didactic universitar pentru elaborarea de oferte educaționale inovatoare și centrate pe student prin utilizarea PBL ca abordare generală a instruirii și învățării studenților.  
 • Grupul țintă: cadre didactice universitare, indiferent de grad didactic și vechime.
 • Tipul programului: program postuniversitar.
 • Certificare: diplomă de studii postuniversitare.
 • află mai multe

Problem Based Learning(PBL) pentru învățământul universitar

 • ID-ul programului: POCU/121030
 • Obiectivul general: dezvoltarea competențelor pedagogice necesare personalului didactic universitar pentru elaborarea de oferte educaționale inovatoare și centrate pe student prin utilizarea PBL ca abordare generală a instruirii și învățării studenților..  
 • Grupul țintă: cadre didactice universitare, indiferent de grad didactic și vechime.
 • Tipul programului: program postuniversitar.
 • Certificare: diplomă de studii postuniversitare.
 • află mai multe

Cercetare științifică avansată

 • ID-ul programului: POSDRU/157/1.3/S/135590
 • Obiectivul general: dezvoltarea competențelor de cercetare necesare pentru elaborarea și implementarea studiilor de cercetare, și raportarea rezultatelor acestora prin publicații științifice în reviste indexate în ISI Web of Science.  
 • Grupul țintă: doctoranzi, cercetători și cadre didactice universitare, indiferent de grad didactic și vechime.
 • Tipul programului: program postuniversitar.
 • Certificare: diplomă de studii postuniversitare.
 • află mai multe

Predare și învățare în mediul universitar - o abordare bazată pe dovezi empirice

 • ID-ul programului: POCU/124874
 • Obiectivul general: Scopul programului este îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic în ceea ce privește dezvoltate de oferte educaționale cu conținut educațional și abordări instructiv - educativ inovatoare și centrate pe student prin utilizarea dovezilor empirice, a evaluării impactului asupra grupului de studenți și a predării reflexive.
 • Grupul țintă: cadre didactice universitare, indiferent de grad didactic și vechime.
 • Tipul programului: program postuniversitar.
 • Certificare: diplomă de studii postuniversitare.
 • află mai multe

UVT Teaching & learning brand

 • ID-ul programului: CNFIS-FDI-2019-0408.
 • Obiectivul general: Scopul programului este acela de a asigura participanților o formare psihopedagogică în acord cu viziunea educațională a UVT dezvoltată în proiectul Teaching & Learning Brand UVT în vederea asigurării unui proces de învățământ universitar modern, centrat pe student și pe dezvoltarea de competențe, precum și fundamentat pe repere științifice actuale..
 • Grupul țintă: cadre didactice universitare, indiferent de grad didactic și vechime.
 • Tipul programului: program postuniversitar.
 • Certificare: diplomă de studii postuniversitare.
 • află mai multe