Programe CDA

Didactică și psihopedagogie universitară

 • ID-ul programului: CDA001.
 • Obiectivul general: dezvoltarea competențelor de proiectare, implementare și evaluare educațională în vederea creșterii calității procesului de învățământ universitar printr-o abordare centrată pe student și dezvoltare de competențe profesionale.  
 • Grupul țintă: cadre didactice universitare, indiferent de grad didactic și vechime.
 • Tipul programului: program postuniversitar acreditat de MEN.
 • Certificare: diplomă de studii postuniversitare.
 • află mai multe

Stimularea învățării active a studenților

 • ID-ul programului: CDA003.
 • Obiectivul general: exersarea unor metode active de predare, învățare și evaluare, pornind de la prezentarea modului în care învață studenții (caracteristicile cognitive).
 • Grupul țintă: cadre didactice universitare (indiferent de grad și vechime) și doctoranzi.
 • Tipul programului: program tip workshop.
 • Certificare: diplomă CDA - UVT.
 • află mai multe

Debut în carieră la UVT

 • ID-ul programului: CDA005.
 • Obiectivul general: dezvoltarea competențelor de proiectare, implementare și evaluare educațională în vederea creșterii calității procesului de învățământ universitar printr-o abordare centrată pe student și dezvoltare de competențe profesionale.  
 • Grupul țintă: cadre didactice universitare debutante în UVT și doctoranzi care susțin activități didactice.
 • Tipul programului: program tip workshop.
 • Certificare: diplomă CDA - UVT.
 • află mai multe

Cercetare științifică avansată

 • ID-ul programului: CDA002.
 • Obiectivul general: dezvoltarea competențelor de cercetare necesare pentru elaborarea și implementarea studiilor de cercetare, și raportarea rezultatelor acestora prin publicații științifice în reviste indexate în ISI Web of Science.  
 • Grupul țintă: doctoranzi, cercetători și cadre didactice universitare, indiferent de grad didactic și vechime.
 • Tipul programului: program postuniversitar acreditat de MEN.
 • Certificare: diplomă de studii postuniversitare.
 • află mai multe

Implicarea studenților în proiectarea activităților de instruire

 • ID-ul programului: CDA004.
 • Obiectivul general: exemplificarea și analiza unor strategii de implicare a studenților în proiectare activităților de instruire universitară.
 • Grupul țintă: cadre didactice universitare (indiferent de grad și vechime) și doctoranzi.
 • Tipul programului: program tip workshop.
 • Certificare: diplomă CDA - UVT.
 • află mai multe

Feedback și predare reflexivă

 • ID-ul programului: CDA006.
 • Obiectivul general: utilizarea abordărilor științifice ale feedback-ului și predării reflexive prin valorificarea acestora în modalități de instruire concrete în activitatea didactică universitară.
 • Grupul țintă: cadre didactice universitare (indiferent de grad și vechime) și doctoranzi.
 • Tipul programului: program tip workshop.
 • Certificare: diplomă CDA - UVT.
 • află mai multe

Managementul proiectelor cu finanțare europeană

 • ID-ul programului: CDA007.
 • Obiectivul general: dobândirea unor cunoștințe teoretice şi practice privind procesul de elaborare și coordonare a unui proiect investițional, finanțat prin instrumente structurale.  
 • Grupul țintă: cadre didactice universitare (indiferent de grad didactic și vechime), orice persoană interesată.
 • Tipul programului: program tip workshop.
 • Certificare: diplomă CDA - UVT.
 • află mai multe

Prelegerea academică interactivă

 • ID-ul programului: CDA009.
 • Obiectivul general: deprinderea unei game variate de tehnicilor eficiente în procesul de planificare și susținere a unei prelegeri universitare.
 • Grupul țintă: cadre didactice universitare care susțin sau urmează să susțină activități de prelegere cu grupe mari de studenți.
 • Tipul programului: program tip workshop.
 • Certificare: diplomă CDA - UVT.
 • află mai multe

Redactarea și publicarea diverselor tipuri de publicații științifice 

 • ID-ul programului: CDA011.
 • Obiectivul general: dezvolta deprinderile de redactare în limba engleză necesare pentru publicarea în mediul internațional a articolelor științifice, capitolelor de carte și a altor tipuri de text care au ca scop diseminarea cercetării.  
 • Grupul țintă: doctoranzi, cercetători și cadre didactice universitare, indiferent de grad didactic și vechime.
 • Tipul programului: program tip workshop.
 • Certificare: diplomă CDA - UVT.
 • află mai multe

Tehnici de analiză și interpretare a datelor de cercetare

 • ID-ul programului: CDA008.
 • Obiectivul general: folosirea corectă a metodelor statistice de analiză și interpretare a datelor de cercetare prin alegerea tehnicilor adecvate design-ului de cercetare propus.  
 • Grupul țintă: doctoranzi, cercetători și cadre didactice universitare, indiferent de grad didactic și vechime.
 • Tipul programului: program tip workshop.
 • Certificare: diplomă CDA - UVT.
 • află mai multe

Modele de instruire pentru activități didactice eficiente în mediul universitar

 • ID-ul programului: CDA010.
 • Obiectivul general: familiarizarea cu modele și tehnici, validate științific, pentru proiectarea activităților instructiv-educative și interacțiunea cu grupuri de educabili de diferite mărimi și caracteristici.
 • Grupul țintă: cadre didactice universitare (indiferent de grad și vechime) și doctoranzi.
 • Tipul programului: program tip workshop.
 • Certificare: diplomă CDA - UVT.
 • află mai multe

Problem Based Learning - aplicații pentru predarea științelor politice

 • ID-ul programului: CDA012.
 • Obiectivul general: dezvoltarea capacității de adaptare a curricula universitare prin utilizarea metodei Problem Based Learning (PBL) în maniera utilizată la Universitatea din Maastricht.
 • Grupul țintă: cadre didactice universitare (indiferent de grad și vechime) și doctoranzi.
 • Tipul programului: program tip workshop.
 • Certificare: diplomă CDA - UVT.
 • află mai multe

Problem Based Learning - aplicații pentru predarea științelor economice

 • ID-ul programului: CDA013.
 • Obiectivul general: familiarizarea cu principiile abordări PBL în contextul predării disciplinelor economice pentru stimularea învățării active și durabile a studenților.
 • Grupul țintă: cadre didactice universitare (indiferent de grad și vechime) și doctoranzi.
 • Tipul programului: program tip workshop.
 • Certificare: diplomă CDA - UVT.
 • află mai multe

Problem Based Learning - aplicații pentru predarea informaticii

 • ID-ul programului: CDA015.
 • Obiectivul general: exersarea abordări PBL în contextul predării informaticii pentru stimularea învățării active și durabile a studenților.
 • Grupul țintă: cadre didactice universitare (indiferent de grad și vechime) și doctoranzi.
 • Tipul programului: program tip workshop.
 • Certificare: diplomă CDA - UVT.
 • află mai multe

Problem Based Learning - aplicații pentru predarea geografie

 • ID-ul programului: CDA017.
 • Obiectivul general: exersarea abordări PBL în contextul predării geografiei pentru stimularea învățării active și durabile a studenților.  
 • Grupul țintă: cadre didactice universitare (indiferent de grad și vechime) și doctoranzi.
 • Tipul programului: program tip workshop.
 • Certificare: diplomă CDA - UVT.
 • află mai multe

Repere utile pentru o predare eficientă utilizând abordarea centrată pe student

 • ID-ul programului: CDA014.
 • Obiectivul general: dezvoltarea abilităților de reflecție asupra propriei activități didactice, în vederea identificării unor soluții de eficientizare a activității didactice, având în vedere principiile învățării active.   
 • Grupul țintă: cadre didactice universitare (indiferent de grad și vechime) și doctoranzi.
 • Tipul programului: program tip workshop.
 • Certificare: diplomă CDA - UVT.
 • află mai multe

 Problem Based Learning - aplicații pentru predarea științelor juridice

 • ID-ul programului: CDA016.
 • Obiectivul general: exersarea abordări PBL în contextul predării științelor juridice pentru stimularea învățării active și durabile a studenților.
 • Grupul țintă: cadre didactice universitare (indiferent de grad și vechime) și doctoranzi.
 • Tipul programului: program tip workshop.
 • Certificare: diplomă CDA - UVT.
 • află mai multe

Introducere în abordarea predării universitare prin Problem Based Learning

 • ID-ul programului: CDA018.
 • Obiectivul general:  familiarizarea cu principiile abordări PBL în contextul predării disciplinelor socio-umane pentru stimularea învățării active și durabile a studenților.
 • Grupul țintă: cadre didactice universitare (indiferent de grad și vechime) și doctoranzi.
 • Tipul programului: program tip workshop.
 • Certificare: diplomă CDA - UVT.
 • află mai multe

Predarea-învățarea eficientă - aplicații ale Problem Based Learning pentru predarea limbii și literaturii

 • ID-ul programului: CDA019.
 • Obiectivul general: exersarea abordări PBL în contextul predării limbii și literaturii engleze pentru stimularea învățării active și durabile a studenților.  
 • Grupul țintă: cadre didactice universitare (indiferent de grad și vechime) și doctoranzi.
 • Tipul programului: program tip workshop.
 • Certificare: diplomă CDA - UVT.
 • află mai multe

Pentru o educație centrată pe student - aplicații ale Problem Based Learning în predarea limbii și literaturii române

 • ID-ul programului: CDA021.
 • Obiectivul general: exersarea abordări PBL în contextul predării limbii și literaturii române pentru stimularea învățării active și durabile a studenților.
 • Grupul țintă: cadre didactice universitare (indiferent de grad și vechime) și doctoranzi.
 • Tipul programului: program tip workshop.
 • Certificare: diplomă CDA - UVT.
 • află mai multe

Problem Based Learning - aplicații în predarea disciplinelor socio-umane

 • ID-ul programului: CDA023.
 • Obiectivul general: exersarea abordări PBL în contextul predării disciplinelor socio-umane pentru stimularea învățării active și durabile a studenților.  
 • Grupul țintă: cadre didactice universitare (indiferent de grad și vechime) și doctoranzi.
 • Tipul programului: program tip workshop.
 • Certificare: diplomă CDA - UVT.
 • află mai multe

Educația centrată pe student. Workshop interactiv bazat pe Problem Based Learning

 • ID-ul programului: CDA020.
 • Obiectivul general: exersarea abordări PBL în contextul predării științelor economice pentru stimularea învățării active și durabile a studenților.   
 • Grupul țintă: cadre didactice universitare (indiferent de grad și vechime) și doctoranzi.
 • Tipul programului: program tip workshop.
 • Certificare: diplomă CDA - UVT.
 • află mai multe

 Problem Based Learning - aplicații în predarea educației fizice și sportului

 • ID-ul programului: CDA022.
 • Obiectivul general: exersarea abordări PBL în contextul predării educației fizice și sportului pentru stimularea învățării active și durabile a studenților.
 • Grupul țintă: cadre didactice universitare (indiferent de grad și vechime) și doctoranzi.
 • Tipul programului: program tip workshop.
 • Certificare: diplomă CDA - UVT.
 • află mai multe