CDA-UVT

Consiliul CDA

Consiliul Director al CDA analizează activitatea conducerii executive a CDA și stabilește direcțiile de acțiune viitoare, în vederea ducerii la îndeplinire a misiunii, obiectivelor şi activităţilor CDA, având în acest sens următoarele atribuţii:

a) monitorizează punerea în aplicare a regulamentului de organizare şi funcţionare (ROF) al CDA;

b) evaluează activitatea centrului și propune direcții de acțiune viitoare;

c) aprobă organigrama şi politica de personal a CDA.

Componența Consiliului Director al CDA:

Conf. univ. dr. Mădălin BUNOIU (Prorector, responsabil cu Strategia Academică)

Prof. univ. dr. Marian D. ILIE

Conf. univ. dr. Mariana CRAȘOVAN

Lector univ. dr. Carmen Maria ȚÎRU

Lector unvi. dr. Claudia Ioana DOROHOLSCHI

Lector unvi. dr. Ioan Sebstian JUCU