Home > Proiecte > Sistem integrat de perfecționare psihopedagogică continuă pentru cadrele didactice universitare

UVT teaching brand – un model de instruire pentru stimularea învățării de profunzime a studenților

Proiectul este implementat în parteneriat cu  

Universitatea din Maastricht,

locul 6 mondial în topul Young University Rankings 2017

locul 103 în topul World University Rankings 2018

ID proiectului: CNFIS-FDI-2017-0518

Perioada de implementare: 15 iunie – 14 decembrie 2017

Obiectivul general al proiectului este creșterea calității activităților didactice prin dezvoltarea capacității cadrelor didactice universitare de a proiecta și implementa activități instructiv-educative centrate pe student și formare de competențe, prin participarea la programe de formare continuă fundamentate pe cercetări validate științific și implementate de Centrul de Dezvoltare Academică (CDA) al Universității de Vest din Timișoara (UVT).

Obiectivul 1. – perfecționarea unui corp de 17 de experți în formarea didactică a personalului universitar pentru dezvoltarea și implementarea de activități didactice centrate pe student și formare de competențe.

Obiectivul 2. – modernizarea site-ului CDA pentru evaluarea nevoilor de formare a personalului didactic universitar, evaluarea calității prestației didactice și furnizarea de programe de formare bazate pe nevoile reale ale universitarilor.

Obiectivul 3. – formarea a cel puțin 100 de cadre didactice din UVT pentru a dezvolta și implementa activități didactice înalt calitative centrate pe student și formare de competențe.

Obiectivul 4.  informarea a 1000 de cadre didactice din cel puțin 30 de universități din România cu privire la învățământului centrat pe student și formare de competențe, și prezentarea unor exemple de bune practici în acest sens dezvoltate, implementate și testate de către CDA.

Activitatea 1. Asigurarea managementului de proiect

Activitatea 2  Crearea corpului de experți CDA

Activitatea 3. Modernizarea și asigurarea funcționalității site-ului CDA de formare

Activitatea 4. Implementarea programelor de formare psihopedagogică

Activitatea 5. Diseminarea bunelor practici în formarea psihopedagogică a universitarilor

Echipa de proiect

Conf. univ. dr. Marian D. ILIE – director proiect

Conf. univ. dr. Irina MACSINGA – Consilier program formare

Conf. univ. dr. Mădălin BUNOIU – Consilier cercetare și analiza impactului formării

Lector univ. dr. Carmen Maria TÎRU – responsabil program formare, până la 1 octombrie 2017

Silvia Anamaria TOTH – expert învățământ CDA

Daniel Emil IANCU – expert învățământ CDA

Isabella SMARANDACHE – expert învățământ CDA

Dalia STOIA – expert învățământ CDA, până la 1 octombrie 2017

Velibor MLADENOVICI – expert învățământ CDA, voluntar

Corp experți CDA format prin programul ofertat de Universitatea din Maastricht

Conf. univ. dr. Marian D. ILIE (DPPD)

Conf. univ. dr. Mariana Crasovan (FSP)

Conf. univ. dr. Aurora Murgea (FEAA)

Lector univ. dr. Simona Adam (DPPD)

Lector univ. dr. Elena Baciu (FSP)

Lector univ. dr. Bogdan Boldea (FEAA)

Lector univ. dr. Isabela Drămnesc (FMI)

Lector univ. dr. Ramona Ivan (FCBG)

Lector univ. dr. Fleminia Starc-Meclejan (Drept)

Lector univ. dr. Valentina Mureșan (FLIT)

Lector univ. dr. Ana-Maria Pop (FLIT)

Lector univ. dr. Corina Turșie (FSPCF)

Asist. univ. dr. Alexandra Rusu (FEFS)

Consultant CDA Silvia Anamaria Toth (CDA)

Consultant CDA Daniel Emil Iancu (CDA)

Consultant CDA Izabella Smarandache (CDA)

Consultant CDA, voluntar Velibor Mladenovici (CDA)

Distribuie

Acceseaza platforma de E-learning