CDA-UVT

Cine suntem ?

Istorie

Înființat în decembrie 2015, ca urmare a deciziei vizionare a Senatului UVT 72/18.12.2015, Centrul pentru Dezvoltare Academică (CDA) a fost o piatră de temelie în încercarea continuă de a îmbunătăți calitatea educației în cadrul UVT. De la inaugurarea sa în iulie 2016, CDA a fost angajat cu fermitate într-o multitudine de activități, inclusiv analiza nevoilor de formare și punerea în aplicare a unor programe inovatoare de formare didactică.

Misiune

În centrul misiunii CDA se află angajamentul de a cultiva excelența academică în cadrul universității prin promovarea unui proces instructiv-educativ bazat pe tendințele de actualitate și recomandările specialiștilor din domeniul educației superioare. Centrul nostru urmărește dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice universitare, a personalului auxiliar și a cursanților adulți. Obiectivul principal este de a sprijini dezvoltarea acestor actori academici, consolidându-le competențele pedagogice și de cercetare, oferind în același timp un sprijin pentru studenți. Creșterea calității învățământului în Universitatea de Vest din Timișoara este scopul activităților întreprinse de centru.

.

Ce facem?

Cele trei arii principale pe care se concentrează activitatea centrului.

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

Ne propune să răspundem nevoilor de formare profesională și de dezvoltare continuă a cadrelor didactice universitare. Încercăm să contribuim activ la procesul de îmbunătățire constantă a activității didactice și de cercetare din mediul universitar prin...

CERCETARE

Suntem permanent preocupați de tendințele actuale ale cercetării internaționale cu privire la dezvoltarea profesională a cadrelor didactice universitare. Astfel, cautăm constant noutăți și gândim noi oportunități pentru implementarea activităților CDA și evaluarea impactului acestora prin...

INOVARE

Încercăm constant să fim un motor al schimbării. În activitatea noastră curentă cautăm noi modalități de a crea o dinamică diferită în învățământul superior și de a utiliza resursele existente spre direcții noi de dezvoltare....

PROF. UNIV. DR. HABIL.
MARIAN D. ILIE

COORDONATOR CERCETARE

DRD.
Daniela-Georgiana VOINESCU (VALACHE)

Asistent de cercetare

• Facultatea de Muzică și Teatru
• Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

DRD.
Velibor MLADENOVICI

Asistent de cercetare drd.

• Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor
• Facultatea de Fizică


Radu BALAN

Consultant CDA

• Facultatea de Matematică și Informatică
• Facultatea de Educație fizică și sport


Ioana-Paula CAZAN

Consultant CDA

• Facultatea de Drept
• Facultatea de Arte și Design


Ilinca SAS

Consultant CDA

• Facultatea de Litere, Teologie și Istorie


Iasmina Miruna PETCU

Consultant CDA

• Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie

Activitatea CDA

0
Absolvenți de programe postuniversitare
0
Participanți la workshop-uri CDA
0
Beneficiari de granturi didactice UVT
0
Publicații CDA în reviste indexate Web of Science