*Notă: Orarul aferent disciplinelor D2, D3, D4, D5 și D6 va fi realizat în conformitate cu structura prezentată anterior și în funcție de orarul de pe semestrele I și II al anului universitar 2023/2024. Disciplina 6. Feedback și consiliere didactică (Lect. univ. dr. Nicolae Hurduzeu) va începe imediat după finalizarea disciplinei 2 Elemente de design educațional (curriculum și instruire), și se va desfășura până la finalul programului (februarie 2024 – iunie 2024).

Mod de desfășurare

La prima întâlnire din cadrul programului, cadrul didactic debutant/studentul doctorand alege o disciplină pe care o susține în activitatea didactică proprie curentă. În cadrul programului de formare, disciplina aleasă va fi numită disciplină referențial pentru fiecare cursant în parte. Toate aplicațiile pe care un cursant înscris în program le va face de-a lungul programului de formare se vor adresa disciplinei referențial aleasă. În cadrul acestui program, UVT teaching & learning brand este principalul reper în abordarea pedagogică a disciplinelor, procesul instructiv-educativ fiind bazat pe modelul reflexiv-colaborativ de design educațional și de instruire.

În cadrul acestui program, modelul reflexiv – colaborativ de instruire (dezvoltat în cadrul CDA – UVT) este modalitate de abordare pedagogică a disciplinelor, procesul instructiv – educativ fiind bazat pe reflecția individuală și în echipă a participanților pornind de la evaluarea propriului impact asupra grupului de studenți și de la valorificarea evidențelor empirice furnizate de literatura de specialitate referitoare la eficiența demersurilor didactice universitare.

Evaluarea pe parcurs este una de tip formativ, fiind bazată pe oferirea de feedback pentru îmbunătățirea calității produselor activității cadrului didactic universitar ce îndeplinește rolul de cursant în proiect.

Evaluarea participanților

Programul postuniversitar se finalizează cu un examen de absolvire, pentru certificarea competențelor și rezultatelor învățării asimilate de cursanți pe parcursul programului.

Evaluarea finală a unei discipline constă în prezentarea portofoliului de produse ale activității cursantului realizate de-a lungul disciplinei. Portofoliul final de absolvire a programului va conține elementele curriculare ale disciplinei reper aleasă de către cursant la înscrierea în program, elaborate în cadrul activităților tuturor disciplinelor programului.

Procedura de evaluare se va face pe bază de portofoliu, iar nota minimă de promovare va fi nota 7. Portofoliul va conține câte un document curricular asociat fiecărei discipline (6 documente curriculare). Fiecare document va primi o notă de la 1 la 10. Media finală reprezintă media aritmetică a notelor obținute pentru fiecare document curricular.

Pentru orice alte neclarități, ne puteți contacta la adresa cda@e-uvt.ro sau numărul de telefon 0256.592.721.

Persoane de contact:

Prof. univ. dr. habil. Marian D. Ilie (director program) – marian.ilie@e-uvt.ro;

Daniela Voinescu (responsabil program) – daniela.valache@e-uvt.ro.

Perioada de înscriere la program: 12.10.2023 – 31.10.2023

Link către formularul de înscriere:

https://e-uvt.questionpro.com/UVT-TLB2023-2024-formulardeinscriere

QR Code: