CDA-UVT

Granturi didactice 2021

Scopul 

Granturile didactice UVT sunt menite să stimuleze implementarea modelului reflexiv-colaborativ de instruire (RCL) în rândul activităților didactice desfășurate în cadrul programelor de studii ofertate de UVT.

Informații generale

Competiția de granturi didactice este finanțată prin proiectul UVT teaching & learning brand: Reflective & Collaborative Learning into action (CNFIS-FDI-2021-0460).

Valoarea totală a unui grant didactic este de 5.000 RON. Competiția premiază un număr de 20 de granturi didactice, acestea fiind repartizate în număr de 5 pe fiecare dintre cele 4 grupe ale competiției:

Grupa AGrupa BGrupa CGrupa D
 • Facultatea de Arte și Design
 • Facultatea de Educație Fizică și Sport
 • Facultatea de Muzică și Teatru
 • Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie
 • Facultatea de Fizică
 • Facultatea de Matematică și Informatică
 • Facultatea de Drept
 • Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor
 • Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării
 • Facultatea de Litere, Istorie și Teologie
 • Facultatea de Sociologie și Psihologie
 • Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Participanți eligibili

Sunt eligibile pentru obținerea unui grant didactic, cadrele didactice universitare și/sau cercetători titulari (care susțin activități didactice) din cadrul UVT, indiferent de gradul didactic/științific și/sau vechimea în muncă. De asemenea, pot aplica în competiție și studenți doctoranzi care susțin activități didactice în cadrul UVT. Persoanele care au beneficiat de granturi didactice în ediția anterioară (2020), angajații CDA și experții colaboratori ai CDA angajați în proiectul UVT teaching & learning brand: Reflective and Collaborative Learning into action (CNFIS-FDI-2021-0460) nu sunt eligibile pentru participare la această ediție a programului.

Pachetul de informații

Pachet complet de informații 

Calendarul competiției 

Informaţii utile:

 • Termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 5 decembrie 2021, ora 2359.
 • Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare va fi disponibilă disponibilă, din 12 noiembrie 2021, ora 1200.
 • Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilității doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line.


Înscrierea participanților

Pentru a participa în competiția de granturi, citiți pachetul complet de informații, descărcați anexele necesare aplicării, completați-le și apoi încărcați întreaga documentație a proiectului de grant accesând formularul de înscriere disponibil mai jos.

CDA-UVT