CDA-UVT

Granturi didactice 2023

Scopul 

Granturile didactice UVT sunt menite să stimuleze implementarea modelului reflexiv-colaborativ de instruire (RCL) în rândul activităților didactice desfășurate în cadrul programelor de studii ofertate de UVT.

Informații generale

Competiția de granturi didactice este finanțată prin proiectul UVT-teaching & learning brand: Reflective & Collaborative Learning into action 2.1. (CNFIS-FDI-2023-F-0384).

Valoarea totală a unui grant didactic este de 5.000 RON. Competiția premiază un număr de 12 granturi didactice, acestea fiind repartizate în număr de 3 pe fiecare dintre cele 4 grupe ale competiției:

Grupa AGrupa BGrupa CGrupa D
 • Facultatea de Arte și Design
 • Facultatea de Educație Fizică și Sport
 • Facultatea de Muzică și Teatru
 • Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie
 • Facultatea de Fizică
 • Facultatea de Matematică și Informatică
 • Facultatea de Drept
 • Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor
 • Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării
 • Facultatea de Litere, Istorie și Teologie
 • Facultatea de Sociologie și Psihologie
 • Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Participanți eligibili

Sunt eligibile pentru obținerea unui grant didactic, cadrele didactice universitare și/sau cercetători titulari (care susțin activități didactice) din cadrul UVT, indiferent de gradul didactic/științific și/sau vechimea în muncă. De asemenea, pot aplica în competiție și studenți doctoranzi care susțin activități didactice în cadrul UVT. Persoanele care au beneficiat de granturi didactice în primele două ediții ale competiției (2020-2021, 2021-2022) sunt eligibile. Câștigătorii de grant didactic din ediția a III-a, 2022-2023, angajații CDA și experții colaboratori ai CDA angajați în proiectul UVT teaching & learning brand: Reflective and Collaborative Learning into action 2.1. (CNFIS-FDI-2023-F-0384) nu sunt eligibili să participe la această ediție a programului.

Pachetul de informații

Pachet complet de informații 

Calendarul competiției 

Câștigătorii competiției de granturi didactice interne UVT 2023
UVT Teaching & Learning Brand – Reflective cand Collaborative Learning (RCL), organizată de către în cadrul proiectului UVT Teaching & Learning brand: Reflective & Collaborative Learning into Action 2.1., CNFIS-FDI-2023-F-0384, septembrie-decembrie 2023
Nr. crt.Numele și prenumele beneficiarului de grant didacticTitulaturaGrupa de competițieFacultateaDepartamentul
1Tănasie Evelina-ElenaDoctorandAFacultatea de Arte și DesignDepartamentul de Design și Arte Aplicate
2Ardelean MirceaCadru didacticBFacultatea de Chimie, Biologie, GeografieGeografie
3Barb Ana-MarinelaCadru didacticBFacultatea de FizicăFizică
4Mureșan RalucaCadru didacticBFacultatea de Matematică şi InformaticăInformatică
5Glăvan GabrielaCadru didacticDFacultatea de Litere, Istorie şi TeologieStudii Românești
6Pap ZselykeCadru didacticDFacultatea de Sociologie şi PsihologiePsihologie

Informaţii utile:

 • Termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte, inițial 26 noiembrie 2023, ora 23:59, din cauza unor disfuncționalități ale platformei de depunere online a aplicațiilor de Grant Didactic, a fost prelungit până în data 4 decembrie 2023, ora 15:59.
 • Platforma de depunere on-line a aplicațiilor de grant va fi disponibilă, din 1 noiembrie 2023, ora 1200.
 • Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilității doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere online. 


Înscrierea participanților

Pentru a participa în competiția de granturi, citiți
pachetul complet de informații, descărcați anexele
necesare aplicării, completați-le și apoi încărcați
întreaga documentație a proiectului de grant accesând
formularul de înscriere disponibil mai jos.

Persoană de contact

Pentru probleme tehnice legate de formularul de înscriere și/sau pentru clarificări legate de metodologia de concurs vă rugăm sa trimiteți un e-mail la adresa: cda@e-uvt.ro

Anexa 1. Cererea de înscriere

Anexa 2. Grila de evaluare a proiectului didactic

Anexa 3. Formatul proiectului didactic

Anexa 4. Declarație acumulare puncte de formare CDA

Anexa 5. Acord privind utilizarea datelor personale

Anexa 0. Lista activităților CDA