CDA-UVT

Proiecte

Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative

 • ID proiectului: POSDRU/157/1.3/S/135590

 • Finanțator: MEN prin POSDRU

 • Scopul proiectului: Proiectul își propune creșterea calității și eficienței învățământului universitar terțiar și non-academic tehnic, în acord cu cerințele mediului socio-economic, prin implementarea unui sistem integrat de programe și oferte educaționale inovative, proceduri și instrumente de asigurarea a calității dezvoltat prin colaborare între universități și angajatori, și dedicat formării pedagogice a cadrelor didactice, și dezvoltării competențelor profesionale și socio-emoționale ale studenților și cursanților.

 • Perioada de implementare: Februarie 2019 – August 2021

 • Director proiect: Conf. univ. dr. habil. Marian D. ILIE

UVT teaching & learning brand - implementarea sistemului integrat de asigurare a calității procesului de învățământ din UVT

 • ID proiectului: CNFIS-FDI-2019-0408.

 • Finanțator: UEFISCD

 • Misiunea procesului de învățământ derulat în UVT este aceea de a dezvolta potențialul fiecărui student, astfel încât absolventul UVT să poată demonstra competențe profesionale solide și competențe transversale de colaborare, reflexivitate, implicare în sarcină și antreprenoriat.

 • Perioada de implementare:1 IULIE 2019 – 13 DECEMBRIE 2019

 • Director proiect: Conf. univ. dr. habil. Marian D. ILIE

Școală de didactică universitară și cercetare științifică avansată

 • ID proiectului: POCU/320/6/21/121030

 • Finanțator: MEN prin POSDRU

 • Scopul proiectului: creșterea calității pregătirii profesionale a cadrelor didactice universitare prin furnizarea către acestea a unui program specific de formare care să stimuleze dezvoltarea, acceptarea și adoptarea în rândul universitarilor români a unor valori specifice unei culturi de grup profesionale, orientate spre performanța de nivel internațional, prin două direcții strategice de formare, prima de didactică și psihopedagogie universitară și cea de a doua de cercetare științifică avansată.

 • Perioada de implementare: Mai 2014 – Decembrie 2015

 • Director proiect: Conf. univ. dr. habil. Marian D. ILIE

UVT teaching brand - un model de instruire pentru stimularea învățării de profunzime a studenților

 • ID proiectului: CNFIS-FDI-2018-0063

 • Finanțator: UEFISCD

 • Scopul proiectului: creșterea calității activităților didactice din UVT prin formarea psihopedagogică a universitarilor printr-un sistem integrat de programe de formare, proceduri și instrumente de asigurarea a calității predării dezvoltate în acord cu un model de instruire universitară care să susțină învățarea de profunzime a studenților.

 • Perioada de implementare: 15 Mai – 14 Decembrie 2018

 • Director proiect: Conf. univ. dr. habil. Marian D. ILIE

Sistem integrat de perfecționare psihopedagogică continuă pentru cadrele didactice universitare

 • ID proiectului: CNFIS-FDI-2017-0518

 • Finanțator: UEFISCDI

 • Scopul proiectului: creșterea calității activităților didactice prin dezvoltarea capacității cadrelor didactice universitare de a proiecta și implementa activități instructiv-educative centrate pe student și formare de competențe, prin participarea la programe de formare continuă fundamentate pe cercetări validate științific și implementate de Centrul de Dezvoltare Academică (CDA) al Universității de Vest din Timișoara (UVT).

 • Perioada de implementare: 15 Iunie – 14 Decembrie 2017

 • Director proiect: Conf. univ. dr. habil. Marian D. ILIE