Home > Proiecte > UVT teaching brand – un model de instruire pentru stimularea învățării de profunzime a studenților

UVT teaching brand – un model de instruire pentru stimularea învățării de profunzime a studenților

 

ID proiectului:  CNFIS-FDI-2018-0201

ID fișa de execuție:  CNFIS-FDI-2018-0063

Perioada de implementare:  15 mai – 14 decembrie 2018

 

Obiectivul general  al proiectului este creșterea calității activităților didactice din UVT prin formarea psihopedagogică a universitarilor printr-un sistem integrat de programe de formare, proceduri și instrumente de asigurarea a calității predării dezvoltate în acord cu un model de instruire universitară care să susțină învățarea de profunzime a studenților.

 

Obiectivul 1.  – dezvoltarea, prin demersuri de cercetare-acțiune, a unui model de instruire universitară care să susțină învățarea de profunzime a studenților, până la 15.09.2018.

 

Obiectivul 2.  – asigurarea calității activităților didactice din UVT prin elaborarea, în acord cu modelul de instruire dezvoltat, și implementarea unor proceduri și instrumente de evaluare de către studenți a prestațiilor didactice ale universitarilor, până la 15.12.2018.

 

Obiectivul 3. –  formarea psihopedagogică a cel puțin 150 de cadre didactice din UVT prin participarea la programele din cadrul sistemului integrat de formare a universitarilor dezvoltat în acord cu modelul de instruire elaborat, până la 15.12.2018.

 

Obiectivul 4.  – informarea a 1000 de cadre didactice din cel puțin 30 de universități din România cu privire la modelul de instruire al UVT și la sistemul integrat de formare dezvoltat în jurul acestuia, până la 15.12.2018.

 

Activitatea 1.  Asigurarea managementului de proiect

Activitatea 2.  Construirea teaching brandului UVT

Activitatea 3.  Asigurarea calităţii implementării programelor de formare

Activitatea 4.  Implementarea programelor de formare psihopedagogică

Activitatea 5.  Diseminarea bunelor practici în formarea psihopedagogică a universitarilo

Echipa de proiect

Conf. univ. dr. Marian D. ILIE – Director proiect

Conf. univ. dr. Irina MACSINGA – Responsabil program formare

Conf. univ. dr. Mădălin BUNOIU – Consilier cercetare

Conf. univ. dr. Laurențiu MARICUȚOIU – Coordonator analiză literatură de specialitate

Daniel Emil IANCU – expert învățământ CDA Isabella SMARANDACHE – expert învățământ CDA

Velibor MLADENOVICI – expert învățământ CDA

Mihaela CIMPIAN – expert învățământ CDA

Lector univ. dr. Simona ADAM – Formator

Conf. univ. dr. Mariana CRAȘOVAN – Formator

Conf. univ. dr. Bogdan BOLDEA – Formator

Conf. univ. dr. Aurora MURGEA– Formator

Conf. univ. dr. Ramona IVAN – Formator

Lector univ. dr. Valentina MUREȘAN – Formator

Lector univ. dr. Ana-Maria RADU-POP– Formator

Conf. univ. dr. Flaminia STÂRC – Formator

Lector univ. dr. Corina TURȘIE – Formator

Conf. univ. dr.  Delia VÎRGĂ – Formator

Conf. univ. dr. Ramona PALOȘ – Formator

Distribuie

Acceseaza platforma de E-learning