CDA-UVT

Granturi didactice 2020

Scopul 

Granturile didactice sunt menite să sprijine implementarea și inovarea modelului reflexiv – colaborativ de instruire în activitățile didactice desfășurate în cadrul programelor de studii ofertate de UVT.  

Structura competiției

Competiția de granturi didactice este finanțată din fondurile proiectul UVT teaching & learning brand, CNFIS-FDI-2020-0274.

Valoarea totală a unui grant didactic este de 5.000,00 RON. Competiția premiază un număr de 20 de granturi didactice. Aceste granturi sunt repartizare în număr de 5 pe fiecare dintre cele 4 grupe ale competiție:

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D
 • Facultatea de Arte și Design
 • Facultatea de Educație Fizică și Sport
 • Facultatea de Muzică și Teatru
 • Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie
 • Facultatea de Fizică
 • Facultatea de Matematică și Informatică
 • Facultatea de Drept
 • Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor
 • Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării
 • Facultatea de Litere, Istorie și Teologie
 • Facultatea de Sociologie și Psihologie
 • Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Participanți eligibili

Sunt eligibile pentru a participa în competiția de granturi didactice cadrele didactice universitare și/sau cercetători titulari (care susțin activități didactice) din cadrul UVT, indiferent de gradul didactic/științific și/sau vechimea în muncă. Totodată, pot participa și doctoranzi UVT care susțin activități didactice în universitatea noastră. Un participant are dreptul să depună o singură aplicație.

Pachetul de informații

Pachet complet de informații 

Calendarul competiției

Anexa 1. Cererea de înscriere 

Anexa 2a. Formatul proiectului didactic

Anexa 2b. Grila de evaluare a proiectului didactic

Anexa 3. Grila de evaluare a secvenței filmate

Anexa 4. Format raport de reflecție 

Anexa 5. Grila de evaluare a raportului de reflecție

Anexa 6. Acordul participanților

Anexa 7. Acord privind utilizarea datelor personale

Anexa 8. Proces verbal al evaluatorului

Anexa 9. Proces verbal al comisiei de evaluare

Informaţii utile:

 • Termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 7 decembrie 2020, ora 10:00.
 • Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare va fi disponibilă, din 27 noiembrie 2020, ora 10:00, la adresa https://cda.uvt.ro/granturididactice.
 • Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line.

   

Câștigătorii competiției de granturi didactice interne UVT 2020,  din cadrul proiectului UVT teaching & learning brand, CNFIS-FDI-2020-0274

Sesiunea 1

Câștigătorii competiției de granturi didactice interne UVT 2020,  din cadrul proiectului UVT teaching & learning brand, CNFIS-FDI-2020-0274

Sesiunea 2

Înscrierea participanților

Pentru a participa în competiția de granturi, vă rugăm să descărcați următoarele anexe, să le completați și apoi să încărcați întreaga documentație a proiectului de grant accesând formularul de înscriere disponibil mai jos.

Cerere de înscriere (Anexa nr. 1)

Proiectul de activitate didactică (Anexa nr. 2a)

Raportul de reflecție (Anexa 4)

Acordul participanților (Anexa 6)

Acordul de utilizare a datelor personale (Anexa 7)

Persoană de contact

Pentru probleme tehnice legate de formularul de înscriere vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa: darius.perta@e-uvt.ro

Pentru clarificări legate de metodologia de concurs vă rugăm sa trimiteți un e-mail la adresa: cda@e-uvt.ro