Home > Proiecte > UNIVERSITARIA – școală de didactică universitară și cercetare științifică avansată

UNIVERSITARIA – școală de didactică universitară și cercetare științifică avansată

Vezi mai multe detalii despre proiect aici: https://universitaria.uvt.ro

Concepția proiectului pornește de la ideea că activitatea unui universitar are două dimensiuni strategice complementare, una pentru care desfășoară activități de transmitere de cunoștințe și formare de competențe de înalt nivel generațiilor de studenți (dimensiunea didactică și psihopedagogică) și cealaltă pentru care desfășoară activități de cercetare științifică în domeniul de competență pe care îl are (dimensiunea de cercetare științifică). Un cadru didactic universitar nu se poate limita la niciuna dintre acestea, este nevoit să le trateze în egală măsură și în manieră complementară dacă-și respectă menirea profesională.

Nevoia propunerii unui demers de formare îndreptat spre complementaritatea acestor două dimensiuni ne-a fost evidențiată încă din timpul cercetării derulate pentru obținerea titlului de doctor în științe ale educației (Ilie, M. D., Culturi organizaționale în spațiul universitar românesc, teza de doctorat susținută în ședință publică la Universitatea din București în data de 20 Feb. 2009), când studiul realizat pentru analiza culturii performanței universitare a relevat faptul că universitarii români fac puține corelații între cele două dimensiuni și au, în general, următoarea reprezentare a performanței unei universități: 62% indicatori aferenți managementului organizației universitare, 23% indicatori specifici activității didactice și 15% indicatori aferenți activităților de cercetare.

Ca atare, proiectul, prin programul de formare propus, urmărește dincolo de formarea și dezvoltarea competențelor didactice, psihopedagogice și de cercetare științifică avansată necesare unui bun cercetător și cadru didactic universitar, în același timp, și formarea unor elemente ale conștiinței profesionale care să prioritizeze universitarului ideea complementarității celor două dimensiuni pentru profesia sa și să contribuie totodată la dezvoltarea unui set de valori specifice unei culturi de grup profesionale, orientate spre performanța de nivel internațional.

Timișoara (Timiș, România),
Extras din cererea de finanțare depusă la data de 14 August 2013

Manager proiect,
Lector univ. Dr. Marian D. ILIE

Distribuie