Didactică și psihopedagogie universitară

ID-ul programului: POCU/121030 Obiectivul general: dezvoltarea competențelor pedagogice necesare personalului didactic universitar pentru elaborarea de oferte educaționale inovatoare și centrate pe student prin utilizarea PBL ca abordare generală a instruirii și învățării studenților.   Grupul țintă: cadre didactice universitare, indiferent de grad didactic și vechime. Tipul programului: program postuniversitar. Certificare: diplomă de studii postuniversitare.

Analiză de nevoi de formare în UVT

12 sesiuni de focus grup cumulând 83 de cadre didactice universitare (CDU) și un instrument cu 70 de itemi aplicat la 346 de CDU pentru o analiză amplă de nevoi de formare la nivelul UVT.