Analiză de nevoi de formare în UVT

12 sesiuni de focus grup cumulând 83 de cadre didactice universitare (CDU) și un instrument cu 70 de itemi aplicat la 346 de CDU pentru o analiză amplă de nevoi de formare la nivelul UVT.