Didactică și psihopedagogie universitară

  • ID-ul programului: POCU/121030
  • Obiectivul general: dezvoltarea competențelor pedagogice necesare personalului didactic universitar pentru elaborarea de oferte educaționale inovatoare și centrate pe student prin utilizarea PBL ca abordare generală a instruirii și învățării studenților.  
  • Grupul țintă: cadre didactice universitare, indiferent de grad didactic și vechime.
  • Tipul programului: program postuniversitar.
  • Certificare: diplomă de studii postuniversitare.