Analiză de nevoi de formare în UVT

Analiza de nevoi s-a derulat în două faze. În prima fază, a fost aplicat un chestionar, construit pe 9 sub-dimensiuni și totalizând 70 de itemi. În a doua fază, au fost realizate 12 sesiuni de focus grupuri, câte una pentru fiecare facultate a UVT și pentru DPPD.

 

Într-un prim moment (noiembrie 2016), în cadrul ședinței de lucru a Comisei consultative (CC) a CDA, s-a decis aplicarea chestionarului de analiză de nevoi sub forma creion-hârtie pentru a asigura o rată de completare cât mai crescută la nivelul UVT. Astfel, reprezentanții în CC ai facultăților UVT au print numărul necesar de chestionare pentru fiecare departament în parte. Reprezentanții a fost responsabili de distribuirea și colectarea chestionarelor la nivelul facultăților. Pentru aplicarea chestionarelor și returnarea acestora la CDA s-a acordat un termen de 3 săptămâni. Totodată, în acest interval, membrii CC, cu sprijinul decanatelor, au stabilit data desfășurării acțiunilor de tip focus grup  pentru fiecare facultate și au selectate cadrele didactice ce au participat apoi la aceste acțiuni.

Cele 12 acțiuni de focus grup (aferente celor 11 facultăți + DPPD) au fost moderate de către Conf. univ. dr. Marian D. Ilie, și au avut loc în perioada 11.01.2017 – 31.01.2017. Înainte de fiecare sesiune, moderatorul întâlnirii a analizat rezultatele reieșite din aplicarea chestionarului pentru acea facultate și și-a pregătit întrebări clarificatoare vizavi de aspectele observate. Fiecare întâlnire de acest gen a parcurs următoarele etape:

(1) moderatorul a prezentat pe scurt motivul și potențialele implicații pe termen mediu și lung ale realizării acestei analize de nevoi de formare profesională la nivelul universității;

(2) fiecărui participant i-a fost înmânat un formular de consimțământ informat în care era stipulat faptul că datele vor fi folosite doar în scopul analizei de nevoi, aspecte referitoare la caracterul voluntar al participării, dar și asigurarea confidențialității datelor culese;

(3) moderatorul a lansat, pe rând, 3 întrebări principale pregătite în urma analizei rezultatelor chestionarului de analiză de nevoi (și, după caz, o serie de întrebări specifice), ghidând discuția într-un mod organizat și implicându-i pe toți cei prezenți.

Distribuie