Program de formare adresat doctoranzilor UVT

În urma analizei de nevoi realizată la nivelul doctoranzilor din UVT, echipa CDA împreună cu experții săi a organizat 4 module de formare a câte 4-6 ore prin care să îi ajute să facă mai bine față provocării pe care le-o aduce responsabilitatea didactică.

 

Modul 1: Eficacitatea predării și predarea bazată pe dovezi

Formator principal: Conf. univ dr. habil. Marian D. ILIE

Data: 11.05.2018

 

Modul 2: Metode didactice pentru stimularea învăţării active

Formator principal: Conf. univ. dr. Ramona PALOȘ

Data: 16.05.2018

 

Modul 3: Managementul timpului și gestionarea conflictelor

Formator principal: Conf. univ. dr. Delia VÎRGĂ

Data: 18.05.2018

 

Modul 4: Proiectarea și design-ul instruirii

Formator principal: Conf. univ. dr. Mariana CRAȘOVAN

Data: 31.05.201

Distribuie