Predare și învățare în mediul universitar – o abordare bazată pe dovezi empirice

Programul postuniversitar de formare didactică

 Predare și învățare în mediul universitar - o abordare bazată pe dovezi empirice

Program finanțat în cadrul proiectului POCU/379/6/21/124874 „Acces și echitate în universități.
Demersuri antreprenoriale inovatoare pentru studenți și cadre didactice”.

 

  • 4 discipline
  • 76 ore total
  • 9 ECST
  • 24 ore cursuri teoretice (6 ore/disciplină)
  • 56 ore de aplicații practice (14 ore/disciplină)

Formații de lucru: 20 persoane într-o grupă de formare

Înscriere – locuri disponibile:

Beneficiar: Universitatea de Vest din Timișoara: 20 de locuri (1 grupă)
Partener 1: Universitatea Lucian Blaga din Sibiu: 60 locuri (3 grupe)

Perioada de desfășurare a programului:

20 ian. 2020 – 7 feb. 2020   >  Partener 1: Universitatea Lucian Blaga din Sibiu – grupa 1: descarcă orarul
31 ian. 2020 – 1 mart. 2020 >  Partener 1: Universitatea Lucian Blaga din Sibiu – grupa 2: descarcă orarul
25 ian. 2021 - 3 apr. 2021 >  Partener 1: Universitatea Lucian Blaga din Sibiu – grupa 3: descarcă orarul
18 ian. 2021 - 27 mart. 2021 >  Beneficiar: Universitatea de Vest din Timișoara – grupa 4: descarcă orarul

În momentul înscrierii în program, cadrul didactic va alege o disciplină pe care o susține în activitatea didactică proprie curentă sau o nouă disciplină ce intenționează să o propună ca disciplină studenților în cursul anului universitar viitor. În cadrul programului de formare, disciplina aleasă va fi numită disciplină reper pentru cadrul didactic respectiv. Toate aplicațiile pe care un cadru didactic universitar înscris în program le va face de-a lungul programului de formare se vor adresa disciplinei reper aleasă.

Scopul programului este îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic în ceea ce privește dezvoltarea de oferte educaționale cu conținut educațional și abordări instructiv - educativ inovatoare și centrate pe student prin utilizarea dovezilor empirice, a evaluării impactului asupra grupului de studenți și a predării reflexive.

Programul conține următoarele 4 discipline cadru:

  1. Evidențe empirice ale eficienței procesului de învățământ universitar
  2. Feedback și predare reflexivă în mediul universitar
  3. Design educațional și abordări instructiv - educative inovative pentru mediul educațional
  4. Evaluarea studenților prin raportare la dezvoltarea de competențe

În cadrul acestui program, modelul reflexiv – colaborativ de instruire (dezvoltat în cadrul CDA - UVT) este modalitatea de abordare pedagogică a disciplinelor, procesul instructiv - educativ fiind bazat pe reflecția individuală și în echipă a participanților pornind de la evaluarea propriului impact asupra grupului de studenți și de la valorificarea evidențelor empirice furnizate de literatura de specialitate referitoare la eficiența demersurilor didactice universitare.

Celor 4 discipline cadru, care vor fi livrate consecutiv, li se adaugă disciplina transversală Feedback și consiliere didactică. În cadrul acestei discipline care se va implementa după finalizarea celei de a doua discipline cadru, vor avea loc discuții și analize didactice legate de implementarea celor studiate în cadrul programului de formare. Vor fi astfel abordate dificultățile/provocările/oportunitățile care apar în practica didactică curentă atunci când cursantul urmează să implementeze cele studiate.

Evaluarea participanților: Evaluarea pe parcurs este una de tip formativ fiind bazată pe oferirea de feedback pentru îmbunătățirea calității produselor activității cadrului didactic universitar ce îndeplinește rolul de cursant în proiect.

Evaluarea finală constă în prezentarea portofoliului de produse ale activității cursantului. Acest portofoliul va conține fișa disciplinei și elemente curriculare ale disciplinei reper aleasă de către cursant la înscrierea în program.

Echipa de formatori:

Distribuie