UVT Teaching & learning brand

UVT Teaching & learning brand

 

Programul postuniversitar de formare și dezvoltare continuă,  „UVT Teaching & learning brand” se adresează celor care sunt la început de drum în activitatea de predare în UVT și studenților doctoranzi din universitatea noastră. În conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație UVT nr. 3/10.09.2019, „toți studenții doctoranzi înmatriculați la Universitatea de Vest din Timișoara care desfășoară activități didactice în cadrul UVT și toate cadrele didactice debutante în UVT, au obligația de a parcurge un modul de formare psihopedagogică (furnizat de Centrul de Dezvoltare Academică al UVT), în regim fără taxă”.

         Scopul programului este acela de a asigura participanților o formare psihopedagogică în acord cu viziunea educațională a UVT dezvoltată în proiectul Teaching & Learning Brand UVT în vederea asigurării unui proces de învățământ universitar modern, centrat pe student și pe dezvoltarea de competențe, precum și fundamentat pe repere științifice actuale.

Beneficiile participanților

  • un pachet curricular (ex.: fișa disciplinei, mijloace didactice, planuri de activitate, instrumente de evaluare etc.) pentru abordarea reflexiv-colaborativă a unei discipline pe care o susțin în practica curentă;
  • o mai bună înțelegere a celor mai recente teorii privind educația universitară și a dovezilor empirice prin care acestea sunt fundamentate;
  • competențe superioare de proiectare, implementare și evaluarea a unei educații universitare centrate pe student;
  • apartenența la o comunitate de învățare în care debutantul în cariera universitară este sprijinit pentru dezvoltarea sa profesională.

Detalii despre program:

  • Programul cuprinde disciplinele:

Disciplina 1: Stimularea învățării de profunzime I - valori și principii, decembrie 2019 – ianuarie 2020.

Disciplina 2: Elemente de design educațional (curriculum și instruire),  ianuarie 2020 – februarie 2020;

Disciplina 3: Stimularea învățării de profunzime II - metode și tehnici, februarie 2020 – martie 2020;

Disciplina 4: Evaluare pentru învățare, martie 2020 – aprilie 2020;

Disciplina 5: Managementul grupului de studenți, aprilie 2020 – mai 2020.

Disciplina 6: Feedback și consiliere didactică va începe imediat după finalizarea disciplinei 2 Elemente de design educațional (curriculum și instruire), și se va desfășura până la finalul programului (ianuarie 2020 – mai 2020).

Activitățile didactice se vor desfășura în trei grupe paralele  (dintre care cursanții aleg o singură grupă), fiecare grupă având o întâlnire/săptămână:

a). Grupa 1 -  grupa de dimineață (în general, în zilele de luni, în intervalul orar 09:40 – 12:50);

b). Grupa 2 - grupa de după-amiază (în general, în zilele de marți, în intervalul orar 16:20 – 19:30);

c). Grupa 3 -  grupa din weekend (în general, în zilele de sâmbătă, în intervalul orar 09:40 – 12:50).

Obs. Excepție de la zilele menționate mai sus fac zilele din apropierea sărbătorilor legale, a vacanțelor/concediilor etc.

Mod de desfășurare

În momentul înscrierii în program, cadrul didactic debutant/studentul doctorand alege o disciplină pe care o susține în activitatea didactică proprie curentă. În cadrul programului de formare, disciplina aleasă va fi numită disciplină reper pentru fiecare cursant în parte. Toate aplicațiile pe care un cursant înscris în program le va face de-a lungul programului de formare se vor adresa disciplinei reper aleasă. În cadrul acestui program, UVT teaching & learning brand este principalul reper în abordarea pedagogică a disciplinelor, procesul instructiv-educativ fiind bazat pe modelul reflexiv-colaborativ de design educațional și de instruire.

În cadrul acestui program, modelul reflexiv – colaborativ de instruire (dezvoltat în cadrul CDA - UVT) este modalitate de abordare pedagogică a disciplinelor, procesul instructiv - educativ fiind bazat pe reflecția individuală și în echipă a participanților pornind de la evaluarea propriului impact asupra grupului de studenți și de la valorificarea evidențelor empirice furnizate de literatura de specialitate referitoare la eficiența demersurilor didactice universitare.

Evaluarea pe parcurs este una de tip formativ, fiind bazată pe oferirea de feedback pentru îmbunătățirea calității produselor activității cadrului didactic universitar ce îndeplinește rolul de cursant în proiect.

         Evaluarea participanților

Programul postuniversitar se finalizează cu un examen de absolvire, pentru certificarea competențelor și rezultatelor învățării asimilate de cursanți pe parcursul programului.

Evaluarea finală a unei discipline constă în prezentarea portofoliului de produse ale activității cursantului realizate de-a lungul disciplinei. Portofoliul final de absolvire a programului va conține elementele curriculare ale disciplinei reper aleasă de către cursant la înscrierea în program, elaborate în cadrul activităților tuturor disciplinelor programului.

Procedura de evaluare se va face pe bază de portofoliu, iar nota minimă de promovare va fi nota 7. Portofoliul va conține câte un document curricular asociat fiecărei discipline (6 documente curriculare). Fiecare document va primi o notă de la 1 la 10. Media finală reprezintă media aritmetică a notelor obținute pentru fiecare document curricular.

Pentru orice alte neclarități, ne puteți contacta la adresa cda@e-uvt.ro sau velibor.mladenovici@e-uvt.ro și/sau la numărul de telefon 0256.592.721 sau +40.751.769.839.

Conf. univ. dr. habil. Marian D. Ilie (director program) – marian.ilie@e-uvt.ro

Velibor Mladenovici (responsabil program) – velibor.mladenovici@e-uvt.ro

Distribuie