Stimularea învățării active a studenților

Tot mai multe cercetări arată că stimularea unei învățări active facilitează o înțelegere profundă a conținuturilor și o creștere a temeiniciei păstrării cunoștințelor. Într-o predare centrată pe student, profesorul devine un facilitator al învățării, iar studentul trebuie să-și asume o mai mare responsabilitate pentru propria învățare. Cele mai bune rezultate se pot obține astfel prin creșterea eficienței predării, a implicării studenților în învățare și printr-o evaluare continuă. Plecând de la aceste premise, acest workshop își propune două obiective: (1) prezentarea modului în care învață studenții (caracteristicile cognitive) și (2) exersarea unor metode active de predare, învățare și evaluare. Dacă exercițiile privind modul în care învață studenții și cum ar putea fi gândite sarcinile de învățare și evaluarea în funcție de caracteristicile lor cognitive vor avea un caracter mai general, aplicațiile cu diferitele tipuri de metode va fi particularizat în funcție de specializarea participanților la workshop.

 

Responsabili workshop:

Formator Conf. univ. dr. Ramona PALOȘ

Consultant CDA Izabella SMARANDACHE

Distribuie