Scopul fișei disciplinei

Interpretarea fișei disciplinei pare să oscileze între doua zone fundamentale, motivul pentru care este scrisă și informația pe care o conține. În esență, motivul pentru care este scrisă ar trebui să conducă la decizia asupra conținutului fișei disciplinei (Parkes & Harris, 2002).

Trei scopuri majore pe care și le propune fișa disciplinei au fost discutate de către Parkes și Harris (2002):

 • Fișa disciplinei ca un contract;
 • Fișa disciplinei ca un registru permanent;
 • Fișa disciplinei ca un instrument de învățare.

Fișa disciplinei ca un contract

 • Stabilește ce se așteptă părțile (cadrul didactic și studenții) să se întâmple de-a lungul semestrului;
 • Enumeră care sunt responsabilitățile studenților și ale profesorilor;
 • Descrie procedurile de curs și seminar/laborator;
 • Conținutul fișei disciplinei necesar pentru ca aceasta să îndeplinească rolul de contrat:
  • proceduri privind notarea;
  • proceduri privind prezența;
  • proceduri pentru restanțe, completări și măriri;
  • proceduri pentru conduita academică şi prevenirea lipsei de onestitate;
  • proceduri de adaptare pentru persoane cu cerințe educaționale speciale.

Fișa disciplinei ca un registru permanent – are funcție de înregistrare și documentare

 • Conține informații utile pentru evaluarea cadrelor didactice, a cursurilor și a programelor;
 • Conține informația științifică pe care o acoperă cursul, la ce nivel și pentru ce fel de credite (aspect util în cazurile de echivalare și acreditare);
 • Conținutul necesar unei fișe a disciplinei pentru a putea fi considerată o înregistrare permanentă:
  • Numele cursului și semestrul în care se desfășoară, departamentul care îl oferă, număr de credite obținute, locul și timpul întâlnirilor;
  • Numele, titlul și rangul cadrului didactic;
  • Pre- și post-achiziții relevante pentru disciplină;
  • Referințele bibliografice necesare și alte materiale;
  • Obiectivele cursului (legate de standardele profesionale adecvate);
  • Descrierea conținutului cursului;
  • Descrierea procedurilor de însușire a informației.

Fișa disciplinei ca un instrument de învățare – ajută studenții să devină mai eficienți

 • Informează studenții despre credințele cadrului didactic cu privire la activitățile de predare, învățare și evaluare;
 • Se centrează pe studenți și pe ce au ei nevoie pentru a fi eficienți;
 • Plasează cursul în diverse contexte (locul în structura curriculară, relevanța pentru profesie; cum poate fi utilizat de către student);
 • Conținutul necesar unei fișe a disciplinei pentru a putea fi considerată un instrument de învățare:
  • Filosofia instructorului despre conținuturi, predare, învățare și evaluare;
  • Relevanța și importanța cursului pentru student;
  • Informații cu privire la modul de planificare a semestrului, inclusiv abilități de auto-management, de orientare cu privire la timpul petrecut în afara clasei, sfaturi despre cum să primească o apreciere pozitivă și strategii specifice de studiu;
  • Cursuri sau calificări anterioare;
  • Disponibilitatea cadrului didactic și a asistenților pentru a sprijini studenții în procesul de învățare prin activități în afara clase (ex. tutorat).

Calitatea fișei disciplinei este un indicator fiabil al calității predării și învățării care va avea loc într-un curs (Woolcock, 2003). Prin urmare, se cuvine ca titularii să facă efortul de a construi o fișă de înaltă calitate. De rezultatele acestui efort pot beneficia atât cadrele didactice, cât și studenții acestora.

Procesul de dezvoltare a unei fișe a disciplinei este, în esență, un exercițiu de reflectare ce determină cadrul didactic să analizeze cu atenție filosofia sa de predare, de ce cursul este important, modul în care cursul se potrivește în cadrul curricular mai larg, precum și ce subiecte vor fi acoperite (Eberly, Newton & Wiggins, 2001; Grunert, 1997). Acest lucru poate fi o experiență edificatoare, care conduce la un curs de calitate. În plus, prin aceasta, cadrul didactic se asigură că așteptările îi sunt comunicate în mod clar și poate preveni un întreg set de plângeri și neînțelegeri din partea studenților în timpul semestrului.

Fișa disciplinei este, prin urmare, atât un document profesional cât și un document personal, unul care să reflecte sentimentele cadrului didactic, atitudinile și credințe despre conținuturi, predare, învățare și studenți. Metaforic vorbind, ea fixează „șuruburile și piulițele” cursului. Când este astfel construită, fișa disciplinei poate servi ca un ghid atât pentru cadrul didactic, cât și pentru studenți (Parkes & Harris, 2002).

O fișă a disciplinei le oferă studenților informații despre curs, despre ce teme abordează, încotro se îndreaptă și ce se cere de la ei pentru a fi studenți de succes (Altman & Cashin, 2003). O fisă a disciplinei bine concepută asigură un început de semestru solid, stabilește tonul pentru curs, oferă un cadru conceptual, servește ca o strângere de mână virtuală între cadrul didactic și studenți și devine o resursă care este menționată pe parcursul semestrului. Ea arată, de asemenea, studenților că profesorul ia în serios activitatea de predare (Davis, 1993). Utilizarea de trimiteri frecvente de către cadrul didactic către fișa disciplinei este un imbold eficient spre folosirea constantă a acesteia ca reper didactic și de către studenți. Pentru a facilita acest demers, prezentăm în tabelul 1 o sinteză a unor posibile acțiuni în acest sens (CDA, 2016, p. 8).

Tabelul 1. Utilizarea fișei disciplinei în cadrul activităților didactice (CDA, 2016, p. 9)

Fișa disciplinei la prima întâlnire Fișa disciplinei pe parcursul semestrului
* asigură-te că fișa disciplinei (FD) este postată pe site-ul facultății. *răspunde studenților la întrebări organizatorice, dar trimite-i să studieze FD ca să nu mai pierzi timpul cu asemenea aspecte data viitoare.
* trimite FD studenților tăi înainte să ai prima întâlnire cu ei. *pentru a prezenta întâlnirea viitoare, fă trimitere la FD, nu pierde timpul cu detaliile organizatorice.
*prezintă structura FD studenților tăi. *pentru a indica bibliografia ce trebuie studiată în prealabil, fă trimitere la FD, nu pierde timpul reluând sursele de referință.
*accentuează ce elemente din FD sunt de maxim interes pentru studenții tăi (ex.: obiectivul general, conținutul, modul de derulare a activităților, modul de evaluare, etc.). *dacă studentul are dubii în privința deciziei luate de tine, explică decizia și fă trimitere la FD pentru a se lămuri singur și a elimina orice dubiu.
* cere studenților să studieze FD și să o analizeze critic pentru a putea pune întrebări pe marginea ei. *înaintea momentelor de evaluare (pe parcurs și/sau finale) indică studenților să citească în FD detaliile modalității de evaluare.
*supune, în plen, FD dezbaterii de către studenți.  
* fii deschis la propunerile constructiv ale studenților, dar nu tolera diminuarea calității procesului didactic.  
* fii pregătit să explici și să clarifici dilemele studenților tăi față de orice aspect organizatoric al cursului.  

Bibliografie

 • Altman, H. B., & Cashin, W. E. (2003, May). Writing a syllabus.
 •  

  Centrul de Dezvoltare Academică (CDA) (2016). Ghid metodologic pentru elaborarea și utilizarea fișei disciplinei. Timișoara: Universitatea de Vest din Timișoara.

 • Davis, B. G. (1993). Tools for teaching.San Francisco: Jossey-Bass.
 • Eberly, M. B., Newton, S. E., & Wiggins, R. (2001). The syllabus as a tool for student-centered learning. Journal of General Education 50 (1), 56-74.
 • Grunert, J. (1997). The course syllabus: A learning-centered approach.Bolton, MA: Anker.
 • Parkes, J., & Harris, M. B. (2002). The purposes of a syllabusCollege Teaching, 50 (2), 55-61.
 • Woolcock, M. J. V. (2003, May). Constructing a syllabus.

Distribuie