Programul UVT teaching & learning brand

Programul este acreditat ca program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională și se adresează celor care sunt la început de carieră în UVT, dar și studenților-doctoranzi care desfășoară activități didactice în universitatea noastră. Conform Hotărârii Consiliului de Administrație al UVT nr. 3/10.09.2019 și Hotărârii Senatului UVT nr. 102/13.12.2019, programul este obligatoriu pentru aceste categorii ale personalului academic.

Scopul programului este acela de a asigura participanților o formare psihopedagogică în acord cu viziunea educațională a UVT, dezvoltată în proiectul Teaching & Learning Brand UVT, în vederea asigurării unui proces de învățământ universitar modern, centrat pe student și pe dezvoltarea de competențe, și fundamentat pe repere științifice actuale.

Beneficiile participanților

 • un pachet curricular (ex.: fișa disciplinei, mijloace didactice, planuri de activitate, instrumente de evaluare etc.) pentru abordarea reflexiv-colaborativă a unei discipline pe care o susțin în practica curentă;
 • o mai bună înțelegere a celor mai recente teorii privind educația universitară și a dovezilor empirice prin care acestea sunt fundamentate;
 • competențe superioare de proiectare, implementare și evaluarea a unei educații universitare centrate pe student;
 • apartenența la o comunitate de învățare în care debutantul în cariera universitară este sprijinit pentru dezvoltarea sa profesională.

Detalii despre program

 • Programul cuprinde disciplinele:
  • D1 Stimularea învățării de profunzime I – valori și principii
  • D2 Elemente de design educațional (curriculum și instruire)
  • D3 Stimularea învățării de profunzime II – metode și tehnici
  • D4 Evaluare pentru învățare
  • D5 Managementul grupului de studenți
  • D6 Feedback și consiliere didactică
 • Format: față în față
 • Total ore de formare: 150 de ore
 • 14 ECTS

Desfășurarea programului

UVT teaching & learning brand este principalul reper în abordarea pedagogică a disciplinelor incluse în acest program postuniversitar, procesul instructiv-educativ fiind bazat pe modelul reflexiv-colaborativ de design curricular și de instruire. În momentul înscrierii în program, viitorul cursant va alege o disciplină pe care o susține în activitatea didactică proprie curentă. Toate aplicațiile pe care un cursant înscris în program le va face de-a lungul programului de formare vor viza disciplina referențial aleasă.

Evaluarea programului:

 • Evaluarea pe parcurs este una de tip formativ, bazată pe oferirea de feedback pentru îmbunătățirea calității produselor activității cursantului;
 • Programul postuniversitar se finalizează cu un examen de absolvire, pentru certificarea competențelor și rezultatelor învățării.
  • Evaluarea finală a unei discipline constă în prezentarea portofoliului de produse ale activității cursantului realizate de-a lungul disciplinei;
  • Portofoliul final de absolvire a programului va conține elementele curriculare ale disciplinei reper alese de către cursant la înscrierea în program, pe care acesta le-a elaborat în cadrul activităților tuturor disciplinelor programului.

Pentru mai multe detalii, accesați acest link.

Distribuie