Programul Didactică și psihopedagogie universitară

Programul este acreditat ca program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă și se adresează cadrelor didactice universitare cu experiență. Programul a fost dezvoltat inițial în proiectul POSDRU/157/1.3/S/135590, UNIVERSITARIA – școală de didactică universitară și cercetare științifică avansată, în forma inițială ?, având deja 238 de absolvenți din mai bine de 30 de universități din țară. În prezent, programul a fost revizuit și este implementat prin proiectul POCU/320/6/21/121030, Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative.

Scopul programului constă în dezvoltarea competențelor pedagogice necesare personalului didactic universitar pentru elaborarea de oferte educaționale inovatoare,  centrate pe student, prin utilizarea modelului de design curricular și de instruire promovat la nivelul UVT ca brand de predare și învățare, și anume modelul reflexiv–colaborativ.

Beneficiile participanților

 • un pachet curricular (ex.: fișa disciplinei, mijloace didactice, planuri de activitate, instrumente de evaluare etc.) pentru abordarea reflexiv-colaborativă a unei discipline pe care o susțin în practica curentă;
 • o mai bună înțelegere a reperelor teoretice și a dovezilor empirice ce fundamentează învățarea colaborativă și învățarea reflexivă;
 • competențe superioare de proiectare, implementare și evaluarea prin utilizarea modelului reflexiv-colaborativ ca abordare generală a instruirii și învățării studenților;
 • apartenența la o comunitate de învățare, prin care cadrul didactic este sprijinit pentru dezvoltarea sa profesională și în care poate face schimb de bune practici cu alți colegi.

Detalii despre program

 • Programul cuprinde disciplinele:
  • D1 Managementul grupului de studenți
  • D2 Metode moderne de învățământ în activitățile de curs și seminar
  • D3 Elaborarea materialelor didactice specifice educației universitare
  • D4 Proiectarea curriculară a procesului de învățământ la nivel universitar
  • D5 Feedback și consiliere didactică
 • Format: față în față
 • Perioada de desfășurare a programului: noiembrie 2019 – iunie 2020
 • Total ore de formare: 150 de ore
 • 15 ECTS

Desfășurarea programului

În momentul înscrierii în program, viitorul cursant alege o disciplină pe care o susține în activitatea didactică proprie curentă sau o nouă disciplină, pe care intenționează să o propună ca disciplină studenților în cursul anului universitar viitor. În cadrul programului de formare, disciplina aleasă va fi numită disciplină reper pentru cadrul didactic respectiv. Toate aplicațiile pe care un cadru didactic universitar înscris în program le va face de-a lungul programului de formare vor viza disciplina reper aleasă.

În cadrul acestui program, PBL (Problem-Based Learning) este modalitate de abordare pedagogică a disciplinelor, procesul instructiv-educativ fiind bazat pe construirea de probleme și rezolvarea acestora conform abordării PBL.

Evaluarea programului:

 • Evaluarea pe parcurs este una de tip formativ, bazată pe oferirea de feedback pentru îmbunătățirea calității produselor activității cadrului didactic universitar ce îndeplinește rolul de cursant în proiect.
 • Evaluarea finală a unei discipline constă în prezentarea portofoliului de produse ale activității cursantului. Acest portofoliul va conține fișa disciplinei și elemente curriculare ale disciplinei reper alese de către cursant la înscrierea în program.
 • Portofoliul final de absolvire a programului va conține elementele curriculare ale disciplinei reper alese de către cursant la înscrierea în program, pe care acesta le-a elaborat în cadrul activităților tuturor disciplinelor programului.

În această fază a implementării programului, pot participa doar cadre didactice universitare din cadrul UVT sau din cadrul celor 3 parteneri implicați în proiect:

Partener 1: Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu

Partener 2: Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

Partener 3: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Ulterior, acest program de formare va fi inclus în oferta de formare continuă a CDA din cadrul UVT și va putea fi accesat de orice cadru didactic universitar din România. 

Mai multe detalii pot fi accesate aici, iar cei interesați se pot înscrie aici

Distribuie