Ce metode folosim în fișa disciplinei?

În funcție de scopul educațional propus și mai precis în funcție de obiectivele specifice alese, există anumite metode de învățare ce pot funcționa mai bine decât altele. În fișa disciplinei este important să facem alegerile potrivite, pentru a putea apoi avea o activitate educațională cât mai eficientă posibil. Clasificarea de mai jos a lui Bourner (1997) poate fi de mare folos pentru alegerea metodelor în acest sens, astfel încât să acopere o serie largă de stiluri de învățare, dar și pentru a face învățarea cât mai activă și orientată către student.

Mai jos se regăsesc șase categorii de competențe care de la stânga la dreapta sunt corelate cu creșterea gradului de autonomie a studentului față de propria învățare. Pentru fiecare dintre categorii sunt oferite câte zece exemple de metode comune care pot duce la dezvoltarea categoriei de competența. Astfel, în planificare activității didactice această clasificare oferă o gamă largă de metode ce sprijină dezvoltarea competențelor stabilite de către cadrul didactic.

Tabel 1. Metode de predare în funcție de obiectivele de învățare (Bourner, 1997)

Obiective de învăţare

 

Diseminarea de cunoștințe la zi Dezvoltarea capacității de  a utilizare idei și informații Dezvoltarea abilității de a verifica idei și dovezi Dezvoltarea abilităţii de a genera idei şi dovezi Facilitarea dezvoltării personale a studenţilor Dezvoltarea capacităţii de oragnizare şi dirijare a propriei învăţări
Zece metode comune de predare
 1. Prelegerea
 2. Culegeri cu informații la zi
 3. Liste de lectură
 4. Suport de curs
 5. Prelegerea unui lector oaspete
 6. Exerciții de găsire de cunoștințe la zi
 7. Dezvoltarea abilităților de utilizare a bibliotecii și a altor resurse educaţionale
 8. Studiu independent dirijat
 9. Resurse educaționale deschise
 10. Utilizarea internetului
 1. Studiu de caz
 2. Cursuri practice
 3. Experienţă de lucru
 4. Proiecte
 5. Demonstraţii
 6. Lucru în echipe
 7. Simulări (ex. pe calculator)
 8. Rezolvare de probleme
 9. Discuţii şi dezbateri
 10. Scriere de eseuri

 

 1. Seminarii şi tutoriale
 2. Supervizare
 3. Prezentări
 4. Eseuri
 5. Feedback pentru lucrările scrise
 6. Analiza literaturii
 7. Examene scrise
 8. Evaluări critice
 9. Evaluare colegială
 10. Autoevaluare
 1. Proiecte de cercetare
 2. Ateliere pentru tehnici de rezolvare creativă a problemelor
 3. Lucru în echipă
 4. Învățarea bazată pe acțiune
 5. Gândirea laterală
 6. Brainstorming
 7. Hărţi conceptuale
 8. Vizualizare creativă
 9. Folosirea de tehnici de relaxare
 10. Rezolvare de probleme
 1. Feedback
 2. Învățare bazată pe acțiune
 3. Contracte de învățare
 4. Joc de rol
 5. Învățare experienţială
 6. Consemnarea progresului învățării
 7. Experiențe structurate de grup
 8. Documente reflective
 9. Autoevaluare
 10. Profilare

 

 1. Contracte de învățare
 2. Proiecte
 3. Învățare bazată pe acțiune
 4. Ateliere de lucru
 5. Mentorat
 6. Consemnări și jurnale reflective
 7. Studiu independent
 8. Dizertaţii
 9. Stagiu de practică
 10. Portofoliu de dezvoltare

 

 

Bibliografie

 • Bourner, T. (1997). Teaching methods for learning outcomes. Education & Training, 39 (3), 334-348.

Distribuie