Învățământ centrat pe student – workshop-uri

Prin Buletinul CDA nr.2 (iunie 2017), echipa CDA a lansat invitația la o serie de workshop-uri pe diverse problematici ale învățământului centrat pe student.

În urma analizei răspunsurilor celor interesați la chestionarul de înscriere, s-a decis organizarea a trei workshop-uri. Astfel, în perioada 18 – 20 septembrie 2017, la sediu Universității de Vest din Timișoara, din Blvd. Vasile Pârvan, nr. 4 au fost organizate următoarele:

Ws1 – Stimularea învățării active – formator Conf. univ. dr. Ramona PALOȘ

Ws2 – Implicarea studenților în organizarea procesului didactic – formator Conf. univ. dr. Marian D. ILIE

Ws3 – Feedback și predare reflexivă – formator Lector univ. dr. Carmen Maria TÎRU

La evenimente au participat, de-a lungul celor 3 zile, aproximativ 40 de cadre didactice universitare din 6 universități.

Distribuie