Interviu cu Rectorul UVT, Prof. univ. dr. Marilen Gabriel PIRTEA

Universitatea de Vest din Timișoara dezvoltă primul TEACHING & LEARNING BRAND din învățământul superior românesc


Recent Rectorul UVT, Prof. univ. dr. Marilen Gabriel PIRTEA, a acordat un interviu amplu revistei Market Watch (www.marketwatch.ro), prezentând proiectul de brand de predare și învățare al UVT, un proiect strategic de dezvoltare a UVT. 

Reluăm în BCDA câteva dintre ideile prezentate de Rectorul UVT, interviul în întregime putând fi consultat aici.

 

Domnule Rector Pirtea, înțeleg că la UVT se vorbește tot mai des de un brand educațional, de un teaching and learning brand. Pare un concept inovativ, ne explicați despre ce este vorba?

Una din menirile fundamentale ale oricărei universități este aceea de a asigura o educație de calitate pentru studenții săi. În acest sens, numeroase universități de top din Europa și din lume și-au dezvoltat și o definiție foarte clară despre cum se realizează abordarea procesului de învățământ în propria instituție […]. Mă voi referi, cu totul neîntâmplător, la Universitatea din Maastricht. Universitatea olandeză este înființată în 1976, fiind una dintre universitățile tinere ale lumii, care se bucură însă de un prestigiu remarcabil la nivel mondial. Acest prestigiu este în mare parte datorat brandului de predare și învățare pe care Universitatea din Maastricht îl are, anume învățarea bazată pe găsirea de soluții unor probleme reale și cu nivel ridicat de complexitate, […] problem based learning. În această universitate olandeză, întregul proces de învățământ este bazat pe această abordare. […] Revenind la remarca dumneavoastră, care evidenția faptul că ideea unui brand de predare și învățare este una inovativă, mă simt dator să observ faptul că această caracteristică este valabilă pentru spațiul universitar românesc, dar, după cum vedeți, nu și pentru cel internațional. În România, în prezent, nu avem nicio universitate care să promoveze un anumit concept concret de abordare a educației universitare. Noi, la UVT, în ultimii trei ani, împreună cu o echipă de colaboratori de la Universitatea din Maastricht, am dezvoltat un asemenea concept, un brand educațional.

 

Sunteți convins că implementarea unei abordări inspirate din modelului olandez poate asigura un salt calitativ, care va diferenția UVT în spațiul educațional universitar românesc?

Sunt convins că UVT are resursele și voința să propună studenților săi cel mai inovativ și mai modern proces de învățământ universitar din România. Trebuie să subliniez foarte clar însă, faptul că la UVT nu preluăm modelul de la UM. În ultimii trei ani, de la nivelul rectoratului și al echipei prorectoratului academic al UVT, a fost coordonată activitatea Centrului de Dezvoltare Academică al universității. Acolo s-au concentrat mai multe resurse de la nivelul facultăților și din proiectele cu finanțare competitivă atrase de colegii implicați în acest demers. În acest Centru, în care echipa de proiect a colaborat strâns cu partenerii de la Universitatea din Maastricht, s-a desfășurat o muncă de cercetare și construcție de lungă durată, în care a fost elaborat proiectul acestui brand educațional specific universității noastre […].

 

Care este specificul acestui nou brand educațional al UVT?

Brandul dezvoltat prin acest demers amplu al echipei din Centrul de Dezvoltare Academică are la bază modelul reflexiv–colaborativ de instruire (reflective and collaborative learning). […] Abordarea propusă de colegii mei, specialiști în științele educației, se află, în acest moment, în dezbatere publică în UVT și este proiectul nostru educațional pentru viitor. Modelul este unul inovativ pentru spațiul universitar românesc și se bazează pe o schemă de instruire ce combină reperele cadru ale învățării reflexive și cele ale învățării prin colaborare, mizând pe promovarea unui set specific de valori și dezvoltarea unui nucleu de competențe transversale cadru, care să definească și să individualizeze pe viitor absolventul UVT, într-o societate în care competitivitatea se află într-o acerbă și continuă dinamică.

 

Unde vă aflați acum cu implementarea brandului educațional al UVT și ce va urma în etapa următoare?

Documentul de viziune, conținând întreaga arhitectură a proiectului de dezvoltare, a fost definitivat și supus dezbaterii publice în UVT. Au avut loc dezbateri la nivelul fiecărei facultăți. Reacțiile au fost pozitive. Mulți colegi și-au recunoscut practicile curente de instruire printre propunerile brandului. Urmează să organizăm o ședință publică de dezbatere cu întreaga universitate, cât de curând posibil, iar apoi să supunem întregul sistem aprobărilor necesare în Consiliul de Administrație și în Senatul UVT. Deși sunt conștient că avem un drum lung de făcut până să vorbim de implementarea Brandului Teaching & Learning UVT, sunt convins că suntem pe un drum bun și am încredere că împreună, comunitatea universitară din UVT, vom reuși în demersul pe care ni-l propunem. Sunt totodată convins că, în perioada următoare, majoritatea colegilor se vor afilia determinării cu care ne dorim să implementăm acest proiect și vor fi parte integrantă a proiectului, așa cum se întâmplă de câțiva ani în universitatea noastră, mai ales în privința proiectelor de mare calibru. Împreună, cadre didactice, studenți, angajați ai UVT și angajatori parteneri, vom contribui la implementarea RCL (reflective and collaborative learning) în UVT, sunt încrezător și motivat de această nouă etapă de dezvoltare instituțională.

 

Distribuie