Implicarea studenților în organizarea procesului didactic

Centrarea procesului de învățământ pe nevoile și particularitățile concrete ale studenților cu care se lucrează efectivă poate fi susținută de creștere implicării studenților în proiectarea activităților de instruire. Participarea studentului, din postura de beneficiar direct al instruirii, la proiectarea activităților de predare, învățare și evaluare este susținută de argumente relevate de studii care dezbat teme ca: design-ul instruirii, dezvoltare curriculară, motivație pentru învățare și/sau implicarea studenților. Acest workshop își propune două obiective: (1) utilizarea dovezilor științifice furnizate de studiile din domeniul educației pentru argumentarea valorii adăugate a implicării studenților în proiectarea activităților de instruire și (2) exemplificarea și exersarea unor modalități concrete de implicare a studenților în proiectare activităților de instruire universitară prin utilizarea unui framework comprehensiv. Activitățile workshop-ului presupun acțiuni de dezbatere, analiză, interpretare de studii de caz, schimb de bune practici și proiectare de situații de instruire prin implicarea studenților.

 

Responsabili workshop:

Formator Conf. univ. dr. Marian D. ILIE

Consultant CDA Silvia TOTH

Distribuie