Feedback și predare reflexivă

Minte deschisă, responsabilitate și inimă deschisă sunt caracteristici fundamentale ale profesorului pentru asigurarea unei predări reflexive și a unui feedback eficient în procesul didactic. Desigur că, pe lângă aceste caracteristici personale, profesorul universitar trebuie să cunoască abordarea științifică a acestor demersuri educaționale (cercetări asupra problematicii) și să aplice reflecția în practica educațională de zi cu zi, în procesul predării și al evaluării. Astfel, vor fi asigurate fundamentele pentru o învățare reflexivă, o autocunoaștere și autoevaluare obiectivă a studentului, condiții pentru asigurarea unei învățării eficiente și durabile.

În baza celor enunțate anterior, prezentul workshop are ca obiective: (1) reflectarea asupra abordărilor științifice ale feedback-ului și predării reflexive (2) identificarea unor modalități concrete prin care participanții pot valorifica feedback-ul și predarea reflexivă în activitatea didactică universitară (aplicații practice).

 

Responsabili workshop:

Formator Lect. univ. dr. Carmen Maria ȚÎRU

Consultant CDA Dalia STOIA

Distribuie