Didactică și psihopedagogie universitară

  • ID-ul programului: CDA003.
  • Obiectivul general: dezvoltarea competențelor didactice ale debutanților în cariera didactică universitară și ale doctoranzilor în vederea proiectări și implementării de activități de instruire centrate pe student și dezvoltare de competențe profesional.
  • Competențe specifice:
  • Grupul țintă: cadre didactice universitare (indiferent de gradul didactic) care debutează pe post de titular la Universitatea de Vest din Timișoara, precum și doctoranzi care prin contractul de studii trebuie să susțină activități didactice în cadrul universității.
  • Durata programului: un semestru.
  • Disciplinele programului:

Distribuie