Educația centrată pe student. Workshop interactiv bazat pe Problem Based Learning

  • ID-ul programului:
  • Obiectivul general: 
  • Competențe specifice:
  • Grupul țintă:
  • Durata programului:
  • Disciplinele programului:

Distribuie