UVT teaching brand – un model de instruire pentru stimularea învățării de profunzime a studenților

ID proiectului: CNFIS-FDI-2018-0063 Perioada de implementare: 15 mai – 14 decembrie 2018   Obiectivul general al proiectului este creșterea calității activităților didactice din UVT prin formarea psihopedagogică a universitarilor printr-un sistem integrat de programe de formare, proceduri și instrumente de asigurarea a calității predării dezvoltate în acord cu un model …

Sistem integrat de perfecționare psihopedagogică continuă pentru cadrele didactice universitare

Proiectul este implementat în parteneriat cu Universitatea din Maastricht, locul 6 mondial în topul Young University Rankings 2017 locul 103 în topul World University Rankings 2018   ID proiectului: CNFIS-FDI-2017-0518 Perioada de implementare: 15 iunie – 14 decembrie 2017   Obiectivul general al proiectului este creșterea calității activităților didactice prin …

UNIVERSITARIA – școală de didactică universitară și cercetare științifică avansată

Vezi mai multe detalii despre proiect aici: https://universitaria.uvt.ro Concepția proiectului pornește de la ideea că activitatea unui universitar are două dimensiuni strategice complementare, una pentru care desfășoară activități de transmitere de cunoștințe și formare de competențe de înalt nivel generațiilor de studenți (dimensiunea didactică și psihopedagogică) și cealaltă pentru care desfășoară …