Avantajele și dezavantajele abordării PBL

Efervescența contextelor social-politice, iminența inteligenței artificiale și dinamica cu care se confruntă piața de muncă determină schimbări rapide, încât uneori universitățile nu au timp să se adapteze nevoilor comunității. De-a lungul deceniilor, în încercarea de a ține pasul cu aceste schimbări, au fost formulate diferite conceptualizări pedagogice. În ceea ce …

Contexte în care funcționează PBL

Conceptul  PBL a fost inovat de Barrows și Tamblyn în școala medicală din Universitatea McMaster, Hamilton, în anii 1960. Acest concept a apărut ca răspuns la educația medicală tradițională care a fost pusă sub semnul întrebării din perspectiva eficacității și a relevanței în practica medicală (Barrows, 1996). Curricula PBL au …

Învățarea bazată pe probleme

Prin acest al treilea număr al Buletinului CDA (BCDA), ne propunem să continuăm demersul nostru de abordare a educației din perspectiva centrării pe student. Așa cum probabil vă amintiți, în numărul anterior al BCDA am făcut o scurtă introducere despre învățarea centrată pe student (BCDA, nr.2/2017). În acest număr, dintre …

Învățământ centrat pe student – workshop-uri

Prin Buletinul CDA nr.2 (iunie 2017), echipa CDA a lansat invitația la o serie de workshop-uri pe diverse problematici ale învățământului centrat pe student. În urma analizei răspunsurilor celor interesați la chestionarul de înscriere, s-a decis organizarea a trei workshop-uri. Astfel, în perioada 18 – 20 septembrie 2017, la sediu …

Învățarea centrată pe student

Cum de s-a ajuns ca, într-o percepție generală a diferiților actori cointeresați, percepție mai mult sau mai puțin justificată de realitatea concretă din teren, majoritatea studenților din ziua de astăzi să abordeze studiile într-un mod superficial și să se raporteze la tot ce au de făcut ca la niște sarcini …

Scopul fișei disciplinei

Interpretarea fișei disciplinei pare să oscileze între doua zone fundamentale, motivul pentru care este scrisă și informația pe care o conține. În esență, motivul pentru care este scrisă ar trebui să conducă la decizia asupra conținutului fișei disciplinei (Parkes & Harris, 2002). Trei scopuri majore pe care și le propune …

Ce metode folosim în fișa disciplinei?

În funcție de scopul educațional propus și mai precis în funcție de obiectivele specifice alese, există anumite metode de învățare ce pot funcționa mai bine decât altele. În fișa disciplinei este important să facem alegerile potrivite, pentru a putea apoi avea o activitate educațională cât mai eficientă posibil. Clasificarea de …