Invitație la workshop CDA, un nou concept de workshop pedagogic

În vederea dezvoltării practicilor pedagogice asociate cu abordarea predării centrată pe student și stimularea învățării de profunzime a acestuia în învățământul superior românesc, ne dorim să facem schimb de experiență cu dumneavoastră. Astfel, vă invităm să deveniți parteneri activi ai acestui demers prin acceptarea invitației CDA de a participa la …

Preambul – ce ne spun 705 universitari români despre cum abordează procesul de predare

Conceptul abordare a predării este definit în literatura pedagogică internațională ca îmbinare a intențiilor și strategiilor de predare utilizate de un cadru didactic universitar (Trigwell & Prosser, 1996). Abordarea predării utilizată de un cadru didactic este puternic corelată cu felul în care acesta conceptualizează predarea (Eley, 2006; Kember & Kwan-Por, …

Ghiduri CDA în sprijinul învățământului centrat pe student

            În acest articol sunt prezentate câteva informații selectate din literatura de specialitate a domeniului științelor educației privind importanța elaborării detaliate a proiectării didactice. În prima parte este introdus conceptul de ,,aliniere curriculară” al lui Biggs (2003), urmat de completările aduse de Trigwell și Prosser …

Programe CDA de lungă durată și impactul lor în comunitate

În perioada de referință pentru acest număr al BCDA, au fost implementate patru programe postuniversitare de formare. Structura curriculară cadru a acestor programe este descrisă în tabelul următor. Detalii despre aceste programe pot fi accesate pe pagina CDA (https://cda.uvt.ro/programe-cda/). Efectul programelor de formare a fost investigat în acord cu scopul …

Activități de formare cu caracter complementar organizate de CDA

       În completarea programelor de formare de lungă durată, prezentate anterior, CDA a pus la dispoziția cadrelor didactice universitare din România și alte activități complementare de formare și dezvoltare a competențelor didactice. Aceste activități au fost desfășurate pe parcursul ultimilor doi ani, în paralel cu programele de formare …