Conferința Națională Educația Azi și Gala Profesorului Bologna 18 – 19 mai 2018, Timișoara, Universitatea de Vest din Timișoara

Stimate cadre didactice, Ne dorim să vă oferim un suport practic pentru a cunoaște cât mai în profunzime problematica aplicării PBL în contextul sistemului universitar românesc. De asemenea, în vederea îmbunătățirii procesului didactic universitar, dorim să ne asigurăm de un dialog constructiv, bazat pe experiențe didactice din diferite domenii de …

Un proiect marca CDA-UVT Sistem integrat de perfecționare psihopedagogică continuă pentru cadrele didactice universitare în Universitatea de Vest din Timișoara

Centrul de Dezvoltare Academică (CDA) al Universității de Vest din Timișoara (UVT) a implementat în perioada iunie-decembrie 2017 un proiect de dezvoltare instituțională. Proiectul intitulat Sistem integrat de perfecționare psihopedagogică continuă pentru cadrele didactice universitare în Universitatea de Vest din Timișoara și-a propus creșterea calității activităților didactice prin dezvoltare de …

Avantajele și dezavantajele abordării PBL

Efervescența contextelor social-politice, iminența inteligenței artificiale și dinamica cu care se confruntă piața de muncă determină schimbări rapide, încât uneori universitățile nu au timp să se adapteze nevoilor comunității. De-a lungul deceniilor, în încercarea de a ține pasul cu aceste schimbări, au fost formulate diferite conceptualizări pedagogice. În ceea ce …

Contexte în care funcționează PBL

Conceptul  PBL a fost inovat de Barrows și Tamblyn în școala medicală din Universitatea McMaster, Hamilton, în anii 1960. Acest concept a apărut ca răspuns la educația medicală tradițională care a fost pusă sub semnul întrebării din perspectiva eficacității și a relevanței în practica medicală (Barrows, 1996). Curricula PBL au …

Învățarea bazată pe probleme

Prin acest al treilea număr al Buletinului CDA (BCDA), ne propunem să continuăm demersul nostru de abordare a educației din perspectiva centrării pe student. Așa cum probabil vă amintiți, în numărul anterior al BCDA am făcut o scurtă introducere despre învățarea centrată pe student (BCDA, nr.2/2017). În acest număr, dintre …