Conferință lansare proiect „Împreună universități și angajatori” – UVT

Universitatea de Vest din Timișoara, în calitate de beneficiar, împreună cu cei 3 parteneri Universitatea Constantin Brancusi din Targu Jiu – P1, Universitatea Eftimie Murgu din Resita – P2, Universitatea Stefan cel Mare din Suceava – P3, anunță lansarea proiectului Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale …

Interviu cu Rectorul UVT, Prof. univ. dr. Marilen Gabriel PIRTEA

Universitatea de Vest din Timișoara dezvoltă primul TEACHING & LEARNING BRAND din învățământul superior românesc Recent Rectorul UVT, Prof. univ. dr. Marilen Gabriel PIRTEA, a acordat un interviu amplu revistei Market Watch (www.marketwatch.ro), prezentând proiectul de brand de predare și învățare al UVT, un proiect strategic de dezvoltare a UVT.  …

Programul Didactică și psihopedagogie universitară

Programul este acreditat ca program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă și se adresează cadrelor didactice universitare cu experiență. Programul a fost dezvoltat inițial în proiectul POSDRU/157/1.3/S/135590, UNIVERSITARIA – școală de didactică universitară și cercetare științifică avansată, în forma inițială ?, având deja 238 de absolvenți din mai bine …

UVT teaching & learning brand în dezbatere publică

În numărul trecut vă prezentam structura unui concept interesant pe care l-am dezvoltat alături de cadre didactice din aproape toate facultățile universității noastre și care a implicat peste 340 de cadre didactice și aproximativ 5900 de studenți din UVT în acțiunile de cercetare derulate de CDA. Pornind de la acest …

Programul UVT teaching & learning brand

Programul este acreditat ca program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională și se adresează celor care sunt la început de carieră în UVT, dar și studenților-doctoranzi care desfășoară activități didactice în universitatea noastră. Conform Hotărârii Consiliului de Administrație al UVT nr. 3/10.09.2019 și Hotărârii Senatului UVT nr. 102/13.12.2019, programul este …

Programul Predare și învățare în mediul universitar, o abordare bazată pe dovezi empirice

Acest program de formare, dezvoltat și implementat de experți educaționali din cadrul CDA al UVT, este finanțat în cadrul proiectului POCU/379/6/21/124874 „Acces și echitate în universități. Demersuri antreprenoriale inovatoare pentru studenți și cadre didactice”. Programul este acreditat ca program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă. La această primă fază …

Programul Învățarea bazată pe probleme (PBL) pentru învățământul universitar

Acest program de formare, dezvoltat și implementat de experți educaționali din cadrul CDA al UVT, este finanțat în cadrul proiectului POCU/320/6/21/121030 „Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative”. Programul este acreditat ca program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă. Fundamentul științific al abordării pedagogice centrale …

Trei dovezi empirice pentru un cadru didactic eficient

Începând cu acest număr, BCDA va avea o nouă rubrică permanentă, denumită Trei dovezi empirice pentru un cadru didactic eficient. Astfel, în fiecare număr ne propunem să vă prezentăm 3 strategii a căror eficiență este susținută de dovezi empirice din cercetarea educațională și care, puse în aplicare, pot contribui la …

UVT teaching & learning brand – implementarea sistemului integrat de asigurare a calității procesului de învățământ din UVT

  ID proiectului: CNFIS-FDI-2019-0408 Perioada de implementare: 1 IULIE 2019 – 13 DECEMBRIE 2019   Misiune:Misiunea procesului de învățământ derulat în UVT este aceea de a dezvolta potențialul fiecărui student, astfel încât absolventul UVT să poată demonstra competențe profesionale solide și competențe transversale de colaborare, reflexivitate, implicare în sarcină și …