Învățarea centrată pe student

Cum de s-a ajuns ca, într-o percepție generală a diferiților actori cointeresați, percepție mai mult sau mai puțin justificată de realitatea concretă din teren, majoritatea studenților din ziua de astăzi să abordeze studiile într-un mod superficial și să se raporteze la tot ce au de făcut ca la niște sarcini …